Östergötlands Veteran Lastbilträff (Tioårsjubileum) 18 maj 2019

Nu är det klart att vår egen Veteran lastbil och bussträff, den tionde i ordningen där vi skall jubilera som är den 18 maj 2019.

Träffen kommer att vara på Rejmes Lastvagnar Motala med början den 17 maj för uppställning och mingel på kvällen före.

Vi kommer naturligtvis höja ribban för detta års jubelfest, det kommer även att vara en körrunda i omgivningen med kontroller som vanligt.

Vi kommer att informera mycket mer här under våren här på hemsidan.

 

För mer Information

Anders Andersson tel. 070 3811661

anders@boremail.com

 

 

 

 

 

Årsmöte i Rimforsa lördagen den 23 feb. 2019 kl. 10,00

Årsmöte i Rimforsa Församlingshem lördagen den 23 februari 2019 med början kl. 10,00.

Där sedvanligt Årsmöte kommer att hålls. Vi kommer även att kora årets händelse eller bemärkelse till någon medlem. Vi kommer att diskutera om vår träff  den 18 maj som är den tionde i ordningen för att göra något extra inför den.

Utskick har gjorts till samtliga medlemmar per post senast 30 dagar före årsmötet, det går även att klicka på den blå skriften här nedan för läsning av utskicket.

Hej medlemmar i Östergötlands Veteranlastbilsklubb 2019

Dagordning årsmötet 2019

Mycket välkomna till Rimforsa

Styrelsen G/m Anders Andersson