Välkomna till årsmöte den 29 feb. kl.10,00 i Linköping

Östergötlands Veteranlastbilsklubb styrelse kallar till årsmöte som är i Linköping Engströms Lastbilar AB Roxtorpsgatan 20 lördagen den 29 februari 2020 kl. 10,00, där sedvanliga mötesförhandlingar är.  Där kommer att finnas en fotoutställning om Scania lastbilar som presenteras av vår medlem Håkan Nilsson Linköping.  Årets bästa händelse som någon medlem får för sina prestationer. Vi hoppas att så många som möjlig kan komma gammal som ny medlem. Det kommer att serveras en måltid som klubben bjuder.

Under lördagen kommer vi att uppgradera medlemslistor vars innehåll telefon, e-post, och adress.Vi kommer att informera om dataskyddsförordningen under mötet där klubben har en skyldighet.

Varmt välkomna den 29 februari 2020 kl.10,00 i Engströms lokaler Linköping

Anmälan senast 21 februari till Bernt Eriksson tel. 070 6965053

 

Medlemsavgift för säsongen 2020

Medlemsavgiften för säsongen 2020 är 300 kr/medlem som betalas in på

Bankgiro.nr. 838-9884 under första kvartalet senast 31 mars 2020.

På inbetalningen skriver ni namnen på de som betalningen gäller för.

( Nya medlemmar som har betalt under sista kvartalet 2019 gäller även 2020 års medlemsavgift)

Dagordning årsmötet 2020 klicka här