Rabatter på bränslepriser vid Qstar

Qstar bränsle

Peter Karlsson i vår styrelse har tagit fram förslag i samarbete med Qstar ett upplägg där vi kan få rabatter på drivmedel.   Gäller betalande medlemmar i klubben.

I nuläget är det i frågande stund där vi går ut till medlemmar och frågar om behovet.

Qstar erbjöd följande priser i pump.

Dieselolja 25 öre/ liter. Bensin 10 öre/liter.

Man måste då använda deras tankkort där det finns två olika alternativ. Tankkort privat är det gamla hederliga där man ansöker och betalar mot faktura där krävs en personundersökning. Smartkort privat är ett annat alternativ, där sätter man in pengar på ett konto i förhand med ytterliga 7 öre på pump priset ansökan där är också obligatoriskt men inte något större problem att får det.

Här kan ni gå in och läsa mer uppgifter om Qstar https://qstar.se/

Qstar frågar hur många vi kan bli, det påverkar rabatterna ytterliga.

Ni som har tankkort där redan i dag så är det bara att ringa in när det här upplägget är klart.

Vid intresse av billigare bränslepriser och övriga uppgifter kan Peter Karlsson svara på tel. 076 34890001

 

Om det finns någon annan medlem som kan ordna bättre priser än ovanstående så hör av er till Peter Karlsson.