Årsmöte i Rimforsa Församlingshem lördagen den 23 februari 2019 med början kl. 10,00.

Där sedvanligt Årsmöte kommer att hålls. Vi kommer även att kora årets händelse eller bemärkelse till någon medlem. Vi kommer att diskutera om vår träff  den 18 maj som är den tionde i ordningen för att göra något extra inför den.

Utskick har gjorts till samtliga medlemmar per post senast 30 dagar före årsmötet, det går även att klicka på den blå skriften här nedan för läsning av utskicket.

Hej medlemmar i Östergötlands Veteranlastbilsklubb 2019

Dagordning årsmötet 2019

Mycket välkomna till Rimforsa

Styrelsen G/m Anders Andersson