Veteranträff Linköping

Veteranträff i Linköping platsen är Engströms Lastbilar. Datum 17-18 maj 2024

Mer info kommer under tidiga våren

Information Lars – Berne Andersson 070-3367738