Årsmötet i Rimforsa den 7 mars

Årsmötet som var fjärde gången i ordning som var i Rimforsa Församlingshem där 31 st. kom för att deltaga i stämman. Omval på de flesta i den gamla styrelsen och en ny ledamot och suppleant blev stämman resultat. Man diskuterade var veteranträffen 2016 skulle bli där man klubbade för Vimmerby. Man beslutade att medlemsavgiften på 300 kr/medlem skulle vara oförändrad år 2016. Efter mötet bjuder klubben på en smörgås typ landgång och efter detta kaffe med klädda kakor.

Klubben riktar ett mycket stort tack till medlemmarna Bosse Pettersson, Karin Jonsson som gjorde att vi hade tillgång till lokalen och samtidigt ordnade med hjälp av Siv Andersson och Mari Hultman till dessa flotta smörgåsar.

 

Foto Anita Regnander  Text Anders A