OBS. Nya krav på bilbesikning för fordon.

Från och med 1 juli 2014 skärpte bilbesiktningen kraven på identifieringsmärkning på fordon. Det betyder att lastbilar bussar efter 1969 skall ha inslagen chassinummer i rammen, före 1969 gäller det vanliga alltså stansning på plåt. Från 1971 gäller kraven självbärande karosseri att primär och sekundär märkning ska finnas.
Gå gärna in på (TSFS 2013:63 kap. 4 Identifieringsmärkning) och läs själva.

Se vidare här nere klicka för att öppna det.

PFD Kontrollbesiktning krav pa identitetsnummer inslaget pa fordonet 

Om besiktningsföretaget inte säkert kan identifiera fordonet, t ex om märkningen är skadad, saknas eller helt enkelt inte kan hittas, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Kan fordonet ändå säkert identifieras kan fordonet ändå godkännas. I båda fallen ska korrekt märkning nu slås in i fordonet enligt besiktningsföretagen.