Ordförande har ordet

Hej medlemmar.

Tiden har runnit i väg över 2015 år midsommar och vi har kommit till mitten av veteransäsongen fy vad det går fort med dessa första månader. Många av oss har hunnit med många träffar rallyn under våren där vi verkligen har syns med våra fordon, jag riktar speciellt på Skillingaryd där vi var över tjugo fordon från klubben inte illa. Vår egen träff i Motala kom det 65 bilar till start alla åkte inte rundan utan valde att stå kvar i Motala på Scania för uppvisning. Rundan blev mycket lyckad där våra team hade kontroller på olika orter längs körrundan. Vädret skrämde bort publiken denna gång lite synd men det är första gången under dessa fem träffar som klubben ordnat som vädret inte var med oss så nästa år kanske det blir kanon väder. Jag vill fortsättningsvis trycka på ni som har MHRF:s försäkring i andra klubbnamn ändra gärna till vår klubb det är mycket enkelt att göra hör av er till undertecknad. Klubbtidningen som skickades ut som test under dec 2014 har stannat upp det borde varit ett utskick under sommaren Problemet är för lite inslag från medlemmar som gör en stor del i denna tidning det finns inte någon redaktion som jobbar utåt så den ligger vilande jag beklagar detta. Ett annat problem är hemsidan där vi saknar bilder och texter jag har många gånger manat på er om detta, men det finns några som har lämnat in bilder mycket tack för det. Det är ganska märkligt att med dessa fina telefoner plattor med inbyggda kameror inte kan användas så det kan komma in mer materiel ofta får jag svaret det blev inte bra eller jag glömde. Till slut vill jag tala om att vår hemsida har fått mycket beröm, men om bara någon eller några lämnar in bilder i fortsättningen så kommer säkerligen vi att får en annan kritik.

Till slut vill jag önska er en skön sommar jag själv kommer att backa tillbaka i klubbsynpunkt och ägna mig åt det uppdrag en styrelseordförande skall ha.

Vi syns och hörs

Anders Andersson