Ordförande har ordet (klicka för texten)

Hej alla medlemmar tiden har nu gått till halva året på 2014 där klubben har visat ett bra seende utåt. Vi har haft många veteranfordon på de träffar som varit i landet det visar att vi medlemmar är stolta att visa upp våra pärlor även de medlemmar som inte har några fordon visar upp sina intressen för klubben på olika evenemang. Något som jag efterlyser är bilder på träffar under året bland annat våran egen träff där det kunde finns ett antal bilder mer från olika fotograferande medlemmar . Det finns några som har givet klubben bilder som är värd en heder. En annan fundering är riktat till de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift för 2014 det är bra om ni hör av er till våran kassör för kanske missförstånd eller att ni helt enkelt inte vill vara medlem i klubben längre men vi är stolta för din insats till klubben. Sedan vill jag trycka på de som har veteran försäkring typ Folksam i andra klubbar hör av er till mig så kan vi ordna med en övergång till våran klubb det gynnar ekonomiskt för kubben. Jag har också fundering på att kontakta de besiktningsföretag som besiktar våra fordon för att förhandla om rabatter, det är för höga priser för våra fordon där det är en betydligt enklare besiktning en på de nyare fordon som kanske går 10-15 tusen mil om året.   Ja nu får vi se fram mot hösten och de träffar som kommer tex. Målilla,Helsingborg ,Södertälje och många många andra. Om ni hör något intressant som kan vara klubben till handa så hör av så skriver jag in det på hemsidan det är många som vi når ut till med en enkel skrift. Nu har jag inte mer i mina hjärnhalvor för tillfället men tänk på att ta bilder det är ett bra sätt att visa hur klubben mår och tänker.

Hälsningar  Anders Andersson