Resa till Aitik gruvan Gällivare 15-19 juni 2014 kommer inte att bli av på grund av för få anmälda

Klubben har fått förfrågan om att anordna en resa till Aitik gruvan Gällivare under året. Lars-Erik i Södra

RESAN KOMMER EJ ATT ORDNAS PÅ GRUND AV FÖR FÅ DELTAGARE

 

Vår kontaktman är Lars Erik i Södra Vi Tel. 070 5674682.