N

Veteranfordon

När de nya reglerna träder ikraft ska fordonsår användas istället för årsmodell när personbilar och motorcyklar undantas från kravet på kontrollbesiktning, eftersom årsmodell inte finns på nyare bilar.

De nya besiktningsreglerna innebär att fordon (personbil, lätt lastbil, tung lastbil, lätt släpvagn och tung släpvagn, om de inte används i yrkesmässig trafik) som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktning under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden. Fordon som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud även om de blir 40 respektive 50 år gamla.

Tidigare var fordon av årsmodell 1950 besiktningsbefriade, men nu kommer man istället att räkna från fordonsåret för att avgöra när fordonet är 50 år eller äldre. Om fordonet har en årsmodell är fordonsåret samma som årsmodellen men om årsmodell saknas är fordonsåret istället fordonets tillverkningsår. Om både årsmodell och fordonets tillverkningsår saknas är fordonsåret det år då fordonet togs i trafik första gången.