Hålltider för resa till Skördefesten Öland 30 sep-3 okt.

Här kommer lite hålltider för ni som åker på torsdag den 30 september.

Färdvägen från Vimmerby till Kalmar får vi diskutera i Vimmerby.

Övriga som kommer till Kalmar har vi ingen information från.

Kisa vid gamla Lastbilscentralen avgång kl.08,00

Vimmerby Lantmännen (finns frukost där) avgång kl. 10,00

Kalmar vid Rasta avgång mot Öland Bödasågen kl. 14,00.

 

Väl mött den 30 september Lars-Berne Andersson

 

 

Besiktningsbefrielse tunga fordon

Här finns läsbart material från Transportstyrelsen hemsida om den besiktningsbefrielse med början 20 maj 2018. (om det inte ändras igen)

Nya besiktningsregler från 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning under förutsättning att de har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden:

 • Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
 • Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av något av ovanstående fordon.
 • Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

  Veteranfordon

  När de nya reglerna börjar tillämpas ska fordon äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år undantas från kravet på kontrollbesiktning.

  De nya besiktningsreglerna innebär att fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten.

  En förutsättning för att bli befriad från besiktningsplikten är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden när undantaget ska börja gälla.

  Tidigare var fordon av årsmodell 1950 eller tidigare besiktningsbefriade, men nu kommer man istället att räkna från fordonsåret för att avgöra när fordonet ska befrias från besiktningsplikten. Om fordonet har en årsmodell är fordonsåret samma som årsmodellen men om årsmodell saknas är fordonsåret istället fordonets tillverkningsår. Om både årsmodell och fordonets tillverkningsår saknas är fordonsåret det år då fordonet togs i trafik första gången.

  Denna skrift är hämtad från Transportstyrelsen hemsida se själva här och läs ( klicka på det blåa fälten)                                                                                           www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/

  Gå även in i Transportstyrelsens Författningssamling och läs själva här finns allt

        www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS 2017_54.pdf

N

Veteranfordon

När de nya reglerna träder ikraft ska fordonsår användas istället för årsmodell när personbilar och motorcyklar undantas från kravet på kontrollbesiktning, eftersom årsmodell inte finns på nyare bilar.

De nya besiktningsreglerna innebär att fordon (personbil, lätt lastbil, tung lastbil, lätt släpvagn och tung släpvagn, om de inte används i yrkesmässig trafik) som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktning under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden. Fordon som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud även om de blir 40 respektive 50 år gamla.

Tidigare var fordon av årsmodell 1950 besiktningsbefriade, men nu kommer man istället att räkna från fordonsåret för att avgöra när fordonet är 50 år eller äldre. Om fordonet har en årsmodell är fordonsåret samma som årsmodellen men om årsmodell saknas är fordonsåret istället fordonets tillverkningsår. Om både årsmodell och fordonets tillverkningsår saknas är fordonsåret det år då fordonet togs i trafik första gången.

Tunga rallyt Södertälje 20 sep.

Utvalda

Fredagen den 19 sep.samlades Vimmerby Kisa Boxholm gänget ihop utanför Linköping gamla E4.an för vidare färd mot Södertälje. Resan gick gamla E4.an Riksettan  mot Norrköping förbi Getå och klassikern Oskarshällsbacken där vi stannade och fikade. Nästa etapp gick mot Järna vi åkte fortsättningsvis på gamla vägen och framåt eftermiddagen kom vi fram till  Södertälje. Scandic hotell blev kvällens höjdpunkt med mat och prat På lördag anslöt flera andra från klubben totalt blev vi 12 st fordon. Rallyt var mycket bra ordnat en heder till Mhs som gjorde detta till allas beundran.Under prisutdelningn utmärkte sig  klubbens följande medlemmar Anders Haraldsson Linköping Bosse Pettersson Rimforsa och Lasse Pettersson Solrunda. Hemfärden gick mera rakt nya E4:an en fika vid Stavsjö fick bli punkten  på Tunga rallyt den här gången där alla skildes åt. En sak måste jag tillägga det är förbaskat roligt att med detta gäng åka på rallyn eller träffar här finns klubbkänsla.

Foto Joacim Nordlund      Text Lars Berne Andersson

Ulrika 3 aug. 2013

Klubben var bjuden till Ulrikas Hembyggdsdag  den 3 augusti där vi deltog med 5 st veteranlastbilar där också Karl-Hendrik Johansson lastat upp 3 st tändkulemotorer som han startade upp under dagen. Det serverades hamburgare dricka och kaffe.