Ordförande har ordet

Ett ytterliga verksamhetsår går mot slutet, 2023 kan nu snart bli minnen och lägga det bakom oss.

Året 2023 var lite mer aktivt kanske att pandemin var delvis över men bränslepriserna var inte med oss det är fortfarande en stor kostnad att åka på träffarna.

Sedan blev även anmälningarna till träffarna mer kostsamma, det är svårigheter med sponsorer, dyrare inköp av mat och dryck som bidrar till att träffarna blir dyrare.

Även våra träffar kommer det att bli dyrare att genomföra därför kommer troligtvis en extra avgift att komma till men naturligtvis som medlem har du subvention på startavgiften.

Vår träff som är den 17-18 maj i Linköping vid Engströms lastbilar, det kommer att finns information anmälan på vår hemsida under våren så håll koll.

Ett annat bekymmer eller händelse är EUs ELV-förordning som kan hota fordonshobbyn, men vi får hoppas att de signaler som du har lämnat som opinion och samtidigt vår organisation MHRF lämnande remissvar kan ändra på det.

2024 får vi hoppas på ett gott veteran år som gör att klubben blir större och större vi kan idag anses som den största renodlade buss och lastbils veteranklubb. Jag själv har varit ordförande för den i 12 år är mycket nöjd med klubben som jag själv var med att skapa och bilda 2012.

Sedan får vi återkomma om den nya styrelse för 2024 valberedningen skall säga sitt jämte till stämman.

Vad som händer nu är att ett sista styrelsemöte kommer att hållas efter helgerna där vi fastställer olika förslag till budget, stämmans plats, utskick för stämman, så håll koll i brevlådan under första delen januari.

Med ovan skrift vill jag och styrelsen önska er medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

Ordförande

Anders Andersson