Träff i Boxholm 2012-05-26

Entusiasterna från Motalaträffarna och nu i organiserad form i en växande klubb, genomförde en veteranlastbilsträff med start och mål i Boxholm. Färdvägen för de deltagande ekipagen gick runt den vackra sjön Sommen. Även ett cykellopp hedrade oss. Tredje gången som de skickliga arrangörerna ordnade en mycket lyckad träff blir väl tradition?
Ett parti av bansträckningen gick genom Tranås Centrum denna pingstafton. Många hänryckta blev det, men av de gamla fina veteranlastbilarna!  Där har inte kört någon lastbil på många år, men nu blev det av med hjälp av ett specialtillstånd av alla berörda parter. Lördagshandel, uteserveringar och t o m en musikkår blev det, till allmänhetens uppspärrade ögon och vinkande. Träffen uppmärkssammades även med text och bild i måndagsCorren (28/5)
Vid målgången bjöds det på mat av en sådan klass att mången krögare hade bleknat i jämförelse.
En alltigenom lyckad träff med 46 startande och även med några lite långväga gäster.
Samtliga bilder tagna av Anders Ason utom en, gissa vilken?
Mediareferat Tranås-Posten

Se mer på veteranlastbilar.se

Dokument:
Lastbilsträff Boxholm.pptx
Anmälda till träffen.xlsx
Färdväg veteranbilsträffen.docx
Sponsorer 2012.docx
Kylarmärke.pdf