Första årsmötet 2012-02-22

Första årsmötet och klubbens bildande.