Besiktningsbefrielse tunga fordon

Här finns läsbart material från Transportstyrelsen hemsida om den besiktningsbefrielse med början 20 maj 2018. (om det inte ändras igen)

Nya besiktningsregler från 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning under förutsättning att de har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden:

 • Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
 • Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av något av ovanstående fordon.
 • Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

  Veteranfordon

  När de nya reglerna börjar tillämpas ska fordon äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år undantas från kravet på kontrollbesiktning.

  De nya besiktningsreglerna innebär att fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten.

  En förutsättning för att bli befriad från besiktningsplikten är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden när undantaget ska börja gälla.

  Tidigare var fordon av årsmodell 1950 eller tidigare besiktningsbefriade, men nu kommer man istället att räkna från fordonsåret för att avgöra när fordonet ska befrias från besiktningsplikten. Om fordonet har en årsmodell är fordonsåret samma som årsmodellen men om årsmodell saknas är fordonsåret istället fordonets tillverkningsår. Om både årsmodell och fordonets tillverkningsår saknas är fordonsåret det år då fordonet togs i trafik första gången.

  Denna skrift är hämtad från Transportstyrelsen hemsida se själva här och läs ( klicka på det blåa fälten)                                                                                           www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/

  Gå även in i Transportstyrelsens Författningssamling och läs själva här finns allt

        www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS 2017_54.pdf