Årsmöte i Eksjö

Utvalda

Årsstämman lördagen 24 feb 2024 i Abborraviken Eksjö har utförts enligt stadgarna med 44 st medlemmar. Stämningen var på topp, alla höll med om att våren var välkommen så att garagedörren kunde öppnas upp, för start av veteranfordonen. En känd profil blev mötesordförande Boije Ovebrink

Stämman beslutade följande styrelse. Ordförande Anders Andersson, sekreterare Lars-Berne Andersson. Övriga ledamöter: Axel Söderholm, Jonny Karlsson, Peter Karlsson. Hans Olofsson, Oscar Sternelöv. Suppleant Stefan Andersson.

Stämman beslutade att genomföra Elmia Lastbil 2024 Jönköping där Klubben har ansvaret för fordonen i C-hallen.

Året 2023 hedersmedlem utsågs Björn Svedengard Klippan för sitt bemötande och hjälpsamhet. Han är känd med sin Volvo F88