Åka en Sväng 2015

Åka en sväng!  ja det var så, en mycket bra start på veteran året 2015 med våran medlem Niklas Johansson Timmersdala och Anders Berger gjorde denna körrunda som startade i Mariestad och på småvägar kring E 20 mot Laxå och slutpunkten Åmmeberg som ligger 1 mil från Askersund till ett mycket familjärt kännande alla är med alla ja så känner jag i alla fall. Turen gick från Mariestad mot Lyrestad där vi stanna och beskåda gamla Mercedes bilar sedan mot Hova där det var kaffe i det gröna. Nästa tapp var mot Laxå in på gamla E 3.an mot Viby Krog där det var gemensam lunch. Nästa slutfas var mot Vretstorp, Snavlunda, Skyllberg och till slutpunkten Åmmeberg där Affären troligtvis slog säsongsrekord på glassförsäljning. 

 

Text och Bild A Andersson 

 

OBS. Nya krav på bilbesikning för fordon.

Från och med 1 juli 2014 skärpte bilbesiktningen kraven på identifieringsmärkning på fordon. Det betyder att lastbilar bussar efter 1969 skall ha inslagen chassinummer i rammen, före 1969 gäller det vanliga alltså stansning på plåt. Från 1971 gäller kraven självbärande karosseri att primär och sekundär märkning ska finnas.
Gå gärna in på (TSFS 2013:63 kap. 4 Identifieringsmärkning) och läs själva.

Se vidare här nere klicka för att öppna det.

PFD Kontrollbesiktning krav pa identitetsnummer inslaget pa fordonet 

Om besiktningsföretaget inte säkert kan identifiera fordonet, t ex om märkningen är skadad, saknas eller helt enkelt inte kan hittas, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Kan fordonet ändå säkert identifieras kan fordonet ändå godkännas. I båda fallen ska korrekt märkning nu slås in i fordonet enligt besiktningsföretagen.

 

 

Ronnie Mårtensson Ingarö