Ulrika 3 aug. 2013

Klubben var bjuden till Ulrikas Hembyggdsdag  den 3 augusti där vi deltog med 5 st veteranlastbilar där också Karl-Hendrik Johansson lastat upp 3 st tändkulemotorer som han startade upp under dagen. Det serverades hamburgare dricka och kaffe.